eBook.de : Ihr Online Shop für eBooks, Reader, Downloads und Bücher
Connect 01/2015 eBook-Shops: Testsieger im epub Angebot, Testurteil: gut Die Welt: Kundenorientierte Internetseiten Prädikat GOLD
+49 (0)40 4223 6096
50% und mehr sparen mit den eBook Schnäppchen der Woche² >>
PORTO-
FREI

Het Urantia Boek

Lieferbar innerhalb von zwei Wochen
Software
Software € 46,49* inkl. MwSt.
Portofrei*
Dieser Artikel ist auch verfügbar als:

Produktdetails

Titel: Het Urantia Boek
Autor/en: Urantia Foundation

ISBN: 9090111514
EAN: 9789090111513
Sprache: Niederländisch.
Urantia Foundation

1. Dezember 2019 - Online resource - 2132 Seiten

The Urantia Book, first published by Urantia Foundation in 1955, was written in the form of a revelation. The book consists of 196 papers which discuss the nature of Diety, the Trinity, the spiritual organization of the universe, the genesis, history, and destiny of humanity and on our relationship with God the Father. The final section presents a unique portrayal of the life and teachings of Jesus. The Urantia Book offers a uniquely integrated view of science, philosophy, and religion. Those who read and study it believe that the ideas presented in the book can contribute to the religious and philosophical growth of many individuals worldwide.
DEEL I. Het Centrale Universum en de Superuniversa Papier . Verhandeling . Auteur 000. Voorwoord . Goddelijke Raadsman 001. De Universele Vader . Goddelijke Raadsman 002. De natuur van God . Goddelijke Raadsman 003. De eigenschappen van God . Goddelijke Raadsman 004. Gods betrekking tot het Universum . Goddelijke Raadsman 005. Gods betrekking tot de individuele mens . Goddelijke Raadsman 006. De Eeuwige Zoon . Goddelijke Raadsman 007. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum . Goddelijke Raadsman 008. De Oneindige Geest . Goddelijke Raadsman 009. De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum . Goddelijke Raadsman 010. De Paradijs-Triniteit . Universele Censor 011. Het eeuwige Paradijs-Eiland . Volkmaker der Wijsheid 012. Het Universum van Universa . Volkmaker der Wijsheid 013. De heilige werelden van het Paradijs . Volkmaker der Wijsheid 014. Het Centrale, Goddelijke Universum . Volkmaker der Wijsheid 015. De zeven Superuniversa . Universele Censor 016. De zeven Meester-Geesten . Universele Censor 017. De zeven groepen Allerhoogste Geesten . Goddelijke Raadsman 018. De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden . Goddelijke Raadsman 019. De Gecoordineerde Wezens van Triniteitsoorsprong . Goddelijke Raadsman 020. De Paradijs-Zonen van God . Volkmaker der Wijsheid 021. De Schepper-Zonen uit het Paradijs . Volkmaker der Wijsheid 022. De Getrinitiseerde Zonen van God . Machtige Boodschapper 023. De Solitaire Boodschappers . Goddelijke Raadsman 024. De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest . Goddelijke Raadsman 025. De Boodschappersscharen in de Ruimte . Hoge Gezagsdrager 026. Dienende Geesten van het Centrale Universum . Volkmaker der Wijsheid 027. Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen . Volkmaker der Wijsheid 028. Dienende Geesten van de Superuniversa . Machtige Boodschapper 029. De Universum-Krachtdirigenten . Universele Censor 030. Persoonlijkheden van het Groot Universum . Machtige Boodschapper 031. Het Korps der Volkomenheid . Goddelijke Raadsman een Wezen zonder naam en getal DEEL II. Het Plaatselijk Universum Papier . Verhandeling . Auteur 032. De evolutie van Plaatselijke Universa . Machtige Boodschapper 033. Het bestuur van het Plaatselijk Universum . Hoofd der Aartsengelen 034. De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum . Machtige Boodschapper 035. De Zonen van God in het Plaatselijk Universum . Hoofd der Aartsengelen 036. De Levendragers . Vorondadek-Zoon 037. Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum . Schitterende Avondster 038. Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum . Melchizedek 039. De Heerscharen der Serafijnen . Melchizedek 040. De Opklimmende Zonen van God . Machtige Boodschapper 041. Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum . Aartsengel 042. Energie -- bewustzijn en materie . Machtige Boodschapper 043. De Constellaties . Malavatia Melchizedek 044. De Hemelse Kunstenaars . Aartsengel 045. Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel . Melchizedek 046. Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel . Aartsengel 047. De zeven woningwerelden . Schitterende Avondster 048. Het morontia-leven . Aartsengel 049. De bewoonde werelden . Melchizedek 050. De Planetaire Vorsten . Secundaire Lanonandek 051. De planetaire Adams . Secundaire Lanonandek 052. Planetaire tijdvakken van stervelingen . Machtige Boodschapper 053. De opstand van Lucifer . Manovandet Melchizedek 054. Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer . Machtige Boodschapper 055. De werelden van licht en leven . Machtige Boodschapper 056. Universele eenheid . Machtige Boodschapper en Machiventa Melchizedek DEEL III. De Geschiedenis van Urantia Papier . Verhandeling . Auteur 057. De oorsprong van Urantia . Levendrager 058. Het tot stand brengen van leven op Urantia . Levendrager 059. De era van het zeeleven op Urantia . Levendrager 060. Urantia tijdens de era van het eerste landleven . Levendrager 061. De zoogdieren-era op Urantia . Levendrager 062. De dageraad-rassen van de vroege mens . Levendrager 063. De eerste menselijke familie . Levendrager 064. De evolutionaire gekleurde rassen . Levendrager 065. Het opperbestier over de evolutie . Levendrager 066. De Planetaire Vorst van Urantia . Melchizedek 067. De planetaire opstand . Melchizedek 068. De dageraad der beschaving . Melchizedek 069. Primitieve menselijke instellingen . Melchizedek 070. De evolutie van het menselijk bestuur . Melchizedek 071. De ontwikkeling van de staat . Melchizedek 072. Staatsbestuur op een naburige planeet . Melchizedek 073. De Hof van Eden . Solonia 074. Adam en Eva . Solonia 075. De nalatigheid van Adam en Eva . Solonia 076. De Tweede Hof . Solonia 077. De Middenwezens . Aartsengel 078. Het violette ras na de tijd van Adam . Aartsengel 079. De expansie der Andieten in het Oosten . Aartsengel 080. De expansie der Andieten in het Westen . Aartsengel 081. De ontwikkeling van de moderne civilisatie . Aartsengel 082. De evolutie van het huwelijk . Hoofd der Serafijnen 083. Het huwelijk als instituut . Hoofd der Serafijnen 084. Huwelijk en gezinsleven . Hoofd der Serafijnen 085. De oorsprongen van religieuze verering . Schitterende Avondster 086. De vroege evolutie van religie . Schitterende Avondster 087. De geestenculten . Schitterende Avondster 088. Fetisjen, tovermiddelen en magie . Schitterende Avondster 089. Zonde, offer en verzoening . Schitterende Avondster 090. Het Sjamanisme -- medicijnmannen en priesters . Melchizedek 091. De evolutie van het gebed . Hoofd der Middenwezens 092. De verdere evolutie van religie . Melchizedek 093. Machiventa Melchizedek . Melchizedek 094. Het onderricht van Melchizedek in het Oosten . Melchizedek 095. T 095. Het onderricht van Melchizedek in de Levant . Melchizedek 096. Jahweh -- de God der Hebreeers . Melchizedek 097. De evolutie van het Godsbegrip bij de Hebreeers . Melchizedek 098. Het onderricht van Melchizedek in het Westen . Melchizedek 099. De sociale opgaven van de religie . Melchizedek 100. Religie in de menselijke ervaring . Melchizedek 101. De werkelijke natuur van religie . Melchizedek 102. De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen . Melchizedek 103. De realiteit der religieuze ervaring . Melchizedek 104. De groei van het Triniteits-begrip . Melchizedek 105. Godheid en werkelijkheid . Melchizedek 106. Werkelijkheidsniveaus in het Universum . Melchizedek 107. De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters . Solitaire Boodschapper 108. Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters . Solitaire Boodschapper 109. De betrekking van Richters tot universum-schepselen . Solitaire Boodschapper 110. De betrekking van Richters tot individuele stervelingen . Solitaire Boodschapper 111. De Richter en de ziel . Solitaire Boodschapper 112. De overleving van persoonlijkheid . Solitaire Boodschapper 113. De Serafijnse Bestemmingsbehoeders . Hoofd der Serafijnen 114. Het Serafijnse Bestuur van de planeet . Hoofd der Serafijnen 115. De Allerhoogste . Machtige Boodschapper 116. De Almachtig Allerhoogste . Machtige Boodschapper 117. God de Allerhoogste . Machtige Boodschapper 118. Allerhoogst en Ultiem -- tijd en ruimte . Machtige Boodschapper 119. De zelfschenkingen van Christus Michael . Hoofd der Avondsterren DEEL IV. Het Leven en Onderricht van Jezus Papier . Verhandeling . Auteur 120. De zelfschenking van Michael op Urantia . Mantutia Melchizedek 121. De tijd van de zelfschenking van Michael . Commissie van Middenwezens 122. De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus . Commissie van Middenwezens 123. De vroege kinderjaren van Jezus . Commissie van Middenwezens 124. De latere kinderjaren van Jezus . Commissie van Middenwezens 125. Jezus in Jeruzalem . Commissie van Middenwezens 126. De twee cruciale jaren . Commissie van Middenwezens 127. De jongelingsjaren . Commissie van Middenwezens 128. Jezus als jongeman . Commissie van Middenwezens 129. Het latere volwassen leven van Jezus . Commissie van Middenwezens 130. Op weg naar Rome . Commissie van Middenwezens 131. De wereldreligies . Commissie van Middenwezens 132. Het verblijf te Rome . Commissie van Middenwezens 133. De terugreis uit Rome . Commissie van Middenwezens 134. De overgangsjaren . Commissie van Middenwezens 135. Johannes de Doper . Commissie van Middenwezens 136. De doop en de veertig dagen . Commissie van Middenwezens 137. De wachttijd in Galilea . Commissie van Middenwezens 138. De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk . Commissie van Middenwezens 139. De twaalf Apostelen . Commissie van Middenwezens 140. De bevestiging van de Twaalf . Commissie van Middenwezens 141. Het werk in het openbaar wordt aangevangen . Commissie van Middenwezens 142. Het Pascha te Jeruzalem . Commissie van Middenwezens 143. De tocht door Samaria . Commissie van Middenwezens 144. Op Gilboa en in de Dekapolis . Commissie van Middenwezens 145. Vier bewogen dagen in Kafarnaum . Commissie van Middenwezens 146. De eerste prediktocht door Galilea . Commissie van Middenwezens 147. Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem . Commissie van Middenwezens 148. Het opleiden van evangelisten in Betsaida . Commissie van Middenwezens 149. De tweede prediktocht . Commissie van Middenwezens 150. De derde prediktocht . Commissie van Middenwezens 151. Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer . Commissie van Middenwezens 152. De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaum leidden . Commissie van Middenwezens 153. De crisis in Kafarnaum . Commissie van Middenwezens 154. De laatste dagen in Kafarnaum . Commissie van Middenwezens 155. Op de vlucht door Noord-Galilea . Commissie van Middenwezens 156. Het verblijf in Tyrus en Sidon . Commissie van Middenwezens 157. In Caesarea-Filippi . Commissie van Middenwezens 158. De Berg der Verheerlijking . Commissie van Middenwezens 159. De rondreis door de Dekapolis . Commissie van Middenwezens 160. Rodan van Alexandrie . Commissie van Middenwezens 161. Verdere discussies met Rodan . Commissie van Middenwezens 162. Op het Loofhuttenfeest . Commissie van Middenwezens 163. De bevestiging van de Zeventig in Magadan . Commissie van Middenwezens 164. Op het Feest der Tempelvernieuwing . Commissie van Middenwezens 165. De aanvang van de zendingstocht . Commissie van Middenwezens 166. Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea . Commissie van Middenwezens 167. Het bezoek aan Filadelfia . Commissie van Middenwezens 168. De opwekking van Lazarus . Commissie van Middenwezens 169. Het laatste onderricht in Pella . Commissie van Middenwezens 170. Het koninkrijk des hemels . Commissie van Middenwezens 171. Op weg naar Jeruzalem . Commissie van Middenwezens 172. Het binnengaan van Jeruzalem . Commissie van Middenwezens 173. 's Maandags in Jeruzalem . Commissie van Middenwezens 174. Dinsdagmorgen in de tempel . Commissie van Middenwezens 175. De laatste redevoering in de tempel . Commissie van Middenwezens 176. Dinsdagavond op de Olijfberg . Commissie van Middenwezens 177. Woensdag, de rustdag . Commissie van Middenwezens 178. De laatste dag in het kamp . Commissie van Middenwezens 179. Het laatste avondmaal . Commissie van Middenwezens 180. De afscheidsrede . Commissie van Middenwezens 181. Laatste aansporingen en waarschuwingen . Commissie van Middenwezens 182. In Getsemane . Commissie van Middenwezens 183. Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus . Commissie van Middenwezens 184. Voor het gerecht van het Sanhedrin . Commissie van Middenwezens 185. Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus . Commissie van Middenwezens 186. Kort voor de kruisiging . Commissie van Middenwezens 187. De kruisiging . Commissie van Middenwezens 188. De periode van het graf . Commissie van Middenwezens 189. De opstanding . Commissie van Middenwezens 190. Morontia-verschijningen van Jezus . Commissie van Middenwezens 191. Verschijningen aan de apostelen en andere leiders . Commissie van Middenwezens 192. Verschijningen in Galilea . Commissie van Middenwezens 193. De laatste verschijningen en de hemelvaart . Commissie van Middenwezens 194. De uitstorting van de Geest van Waarheid . Commissie van Middenwezens 195. Na Pinksteren . Commissie van Middenwezens 196. Het geloof van Jezus . Commissie van Middenwezens
Kundenbewertungen zu Urantia Foundation „Het Urantia Boek“
Noch keine Bewertungen vorhanden
Zur Rangliste der Rezensenten
Veröffentlichen Sie Ihre Kundenbewertung:
Kundenbewertung schreiben
Unsere Leistungen auf einen Klick
Unser Service für Sie
Zahlungsmethoden
Bequem, einfach und sicher mit eBook.de. mehr Infos akzeptierte Zahlungsarten: Überweisung, offene Rechnung,
Visa, Master Card, American Express, Paypal mehr Infos
Geprüfte Qualität
  • Schnelle Downloads
  • Datenschutz
  • Sichere Zahlung
  • SSL-Verschlüsselung
Servicehotline
+49 (0)40 4223 6096
Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 10.00 - 18.00 Uhr
Chat
Ihre E-Mail-Adresse eintragen und kostenlos informiert werden:
2 Diese Artikel unterliegen nicht der Preisbindung, die Preisbindung dieser Artikel wurde aufgehoben oder der Preis wurde vom Verlag gesenkt. Die jeweils zutreffende Alternative wird Ihnen auf der Artikelseite dargestellt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

4 Der gebundene Preis dieses Artikels wird nach Ablauf des auf der Artikelseite dargestellten Datums vom Verlag angehoben.

5 Der Preisvergleich bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers.

6 Der gebundene Preis dieses Artikels wurde vom Verlag gesenkt. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

7 Die Preisbindung dieses Artikels wurde aufgehoben. Angaben zu Preissenkungen beziehen sich auf den vorherigen Preis.

* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Informationen über den Versand und anfallende Versandkosten finden Sie hier.

eBook.de - Meine Bücher immer dabei
eBook.de ist eine Marke der Hugendubel Digital GmbH & Co. KG
Folgen Sie uns unter: